Cập Nhật Mới Ngày 06 Tháng 09 06-09


  Cập nhật mới ngày 06 tháng 09 năm 2021

  Sự Kiện - Đua TOP Vật Phẩm : Liên kết

  Sự Kiện - Đua TOP Tống Kim : Liên kết

  Máy chủ Long Sơn hỗ trợ : 

  Nhân đôi kinh nghiệm toàn máy chủ 

  Nhân đôi điểm kinh nghiệm khi nhận thưởng tống kim 

  Mở mốc cấp 139 vào 13h30 ngày 06 - 09 - 2021

  Hỗ trợ phần thưởng GIFTCODE - Like - Share mới tại các máy chủ, phần thưởng như sau : 

  Máy chủ Kim Quang 

  1 Bộ An Bang Hoàn Mỹ - 7 Ngày 

  1 Bộ Định Quốc Hoàn Mỹ - 7 Ngày

  1 Vũ Khí Cấp 2 - 7 Ngày

  Cấp độ 130 

  Khi đạt cấp độ 150 sẽ nhận được 1 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - HSD 15 ngày

  Máy chủ Hành Sơn 

  1 Bộ An Bang - 7 Ngày 

  1 Bộ Định Quốc - 7 Ngày

  1 Vũ Khí Cấp 2 - 7 Ngày

  Cấp độ 110

  Máy chủ Long Sơn 

  1 Bộ An Bang - 7 Ngày 

  1 Bộ Định Quốc - 7 Ngày

  1 Vũ Khí Cấp 2 - 7 Ngày

  Cấp độ 110

  Liến kết bài viết chia sẽ sẽ được cập nhật vào 15h ngày hôm nay 06 - 09 

  Liên kết 

     Võ Lâm Việt Kính Bút