Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ - Long Sơn 25-08


  Thời gian thử nghiệm máy chủ Long Sơn : 0h00 ngày 24 tháng 08 năm 2021

  Thời gian kết thúc thử nghiệm : 15h ngày 27 tháng 08 năm 2021 

  Thời gian chính thức khai mở máy chủ LongSơn  19h30 ngày 27  tháng 08 năm 2021

  Thời gian cho TẠO NHÂN VẬT trước  : 19h00 Ngày 27 tháng 08 năm 2021

  Giới thiệu máy chủ Long Sơn

  • Phiên bản Cày Cuốc - Auto In Game -> Xem hướng dẫn 
  • Thông tin chi tiết máy chủ Long Sơn-> Liên kết
  • Đồ xanh -> An Bang Định Quốc -> Hoàng Kim Môn Phái ( 5 Món ) 
  • Giới hạn 4 Acc 1 PC / 8 Acc 1 IP 
  • Tống Kim 1 Acc 1 PC 
  • Kinh nghiệm Nhanh từ 1->90, Chậm từ 90 trở lên
  • Giới hạn cấp độ - Nhận thưởng theo từng mốc cấp -> Xem chi tiết ( Một trong những tính năng rất hay của phiên bản cày cuốc ) 


  Võ Lâm Việt Kính Bút