Sự Kiện - Đua TOP Tống Kim 06-09


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 12h ngày 06 tháng 09 năm 2021

  Kết thúc : 23h59 ngày 12 tháng 09 năm 21

  Thời gian Tống Kim được tính điểm tích lũy vào TOP Tống Kim : Trận 21h và Trận 23h 

  Quy định : Mọi hình thức Post điểm bằng cách này hay cách khác trong thời gian này sẽ không khóa tống kim cảnh cáo 3 ngày. Thay vào đó sẽ khóa tống kim 7 ngày và hủy kết quả TOP nếu có.

  Phần thưởng : 

   Máy chủ Long Sơn : 

  TOP 1 : 75.000 điểm chân nguyên 

  TOP 2 : 50.000 điểm chân nguyên

  TOP 3 : 25.000 điểm chân nguyên 

  Đối với máy chủ Long Sơn. Mỗi trận tham gia điểm chân nguyên sẽ được nhân đôi tới ngày 19 tháng 9 

   Máy Chủ Hành Sơn

  TOP 1 : 50.000 điểm chân nguyên 

  TOP 2 : 25.000 điểm chân nguyên

  TOP 3 : 10.000 điểm chân nguyên 

   Máy Chủ Kim Quang

  TOP 1 : 150.000 điểm chân nguyên 

  TOP 2 : 100.000 điểm chân nguyên

  TOP 3 : 75.000 điểm chân nguyên 

   

     Võ Lâm Việt Kính Bút