Sự Kiện - Đua TOP Vật Phẩm Chữ Lâm 06-09


   Thời gian : 

  Bắt đầu : 12h ngày 6 tháng 9 năm 2021

  Kết thúc : 12h ngày 12 tháng 9 năm 2021

  Vật phẩm đua top : Chữ ' Lâm ' 

  Nhận được khi sử dụng từ vật phẩm rương sự kiện 

  Nộp vật phẩm tại NPC Đại Sứ Hoạt Động ( 200 / 200 ) Phượng tường. 

  Yêu cầu : 

  Đua TOP Cá Nhân : 

  Mỗi cá nhân phải nộp tối thiểu : 2000 vật phẩm thì mới đạt yêu cầu nhận thưởng TOP 

  Đua TOP Bang Hội : 

  Mỗi Bang Hội phải nộp tối thiểu : 5000 vật phẩm thì mới đạt yêu cầu nhận thưởng TOP 

  Quy định : Đối với thưởng bang hội, không chấp nhận kết quả bang clone của quý bằng hửu bằng cách này hay cách khác. BQT sẽ hủy kết quả

   Phần thưởng dành cho các TOP 

  * Phần thưởng cá nhân : 

   Máy chủ :

  Hành Sơn - Long Sơn - Kim Quang

  TOP 1 :

  Quý bằng hữu chỉ có thể chọn 1 trong 2 phần thưởng ( nếu có ) 

  Phần thưởng 1 : Càn Khôn Song Tuyệt Bội 

  Phần thưởng 2 : 4500xu 

  TOP 2 :

  Phần thưởng 1 : Nhất Kỳ Càn Khôn

  Phần thưởng 2 : 2500xu

  * Phần thưởng Bang Hội : 

   Máy chủ : Hành Sơn - Kim Quang

  10 Lệnh bài Xanh - Trung

  1000 Chân Nguyên Đơn 

  5000 xu

  TOP 2 : 3000 xu 

  Không đua TOP Bang Hội tại máy chủ Long Sơn

  Thời gian nhận thưởng sau khi kết thúc sự kiện 

  Bắt đầu : 12h30 ngày 12 tháng 09

  Kết thúc : 12h30 ngày 13 tháng 09

  Người chơi cá nhân có thể đổi phần thưởng là vật phẩm thành xu tại NPC Đại Sứ Hoạt Động   Võ Lâm Việt Kính Bút