Sự Kiện - Lá Cờ Chiến Thắng 02-09


  Thời Gian :

  Bắt đầu : 13h ngày 02 - 09 - 2021

  Kết thúc : 12h ngày 05 - 09 - 2021

  Lưu ý :

  1. Vui lòng đọc kĩ thông tin có bên dưới tránh trường hợp thiếu thông tin hoặc nhầm thông tin.

  2. Đọc kĩ lưu ý 1 

  Nội dung 

  Ghép Lá Cờ Chiến Thắng theo công thức : Mãnh Lá Cờ 1 + Mãnh Lá Cờ 2 + Mãnh Lá Cờ 3 + Mãnh Lá Cờ 4

  Nguồn gốc các Mãnh Lá Cờ : Rơi vào hành trang khi tiêu diệt Boss Sát Thủ, Boss Hoàng Kim Đại - Tiểu, Boss Thế Giới, Boss Kim Quang

  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 20 Lá Cờ Chiến Thắng

  Mỗi nhân vật chỉ có thể khôi phục sử dụng 1 lần duy nhất.

  NPC Tham gia đổi Lá Cờ Chiến Thắng và Khôi phục -> NPC Đại Sứ Hoạt Động ( 200 / 200 Phượng tường ) 

  Mọi phần thưởng nhận được đều có hạn sử dụng 12h ngày 5 tháng 9 năm 2021 

  Riêng trang bị nhận được sẽ có hạn sử dụng 15 tháng 9 năm 2021

  Các mãnh lá cờ 1 2 3 4, đều có thể sử dụng. Khi sử dụng các mãnh lá cờ 1 -> mãnh lá cờ 4. Các hạ sẽ nhận được 100 triệu điểm kinh nghiệm / 1 vật phẩm

  Tối đa 10 lần sử dụng / 1 vật phẩm.

  Phần thưởng khi sử dụng ngẫu nhiên nhận được 

  200 triệu điểm kinh nghiệm 

  500 triệu điểm kinh nghiệm 

  Công Trạng Lệnh 

  Tẩy Tủy Kinh ( Boss ) 

  Võ Lâm Mật Tịch ( Bos ) 

  5 Tẩy Tủy Kinh ( Boss ) 

  Lộ Tinh Lực

  Chiến Huyết Đơn

  Chân Nguyên Đơn

  Đại Thành Bí Kíp Cấp 21 ( Khi tẩy tủy, chuyển phái sẽ mất )

  5 Kim Nguyên Bảo

  5 Lục Thủy Tinh

  5 Tử Thủy Tinh

  5 Lam Thủy Tinh

  5 Xu 

  5 Võ Lâm Mật Tịch

  5 Tẩy Tủy Kinh

  Trang bị Viêm Đế

  Vũ khí Định Thời

  Trang Bị Vinh Diệu

   

     Võ Lâm Việt Kính Bút