Sự Kiện - Tôn Vinh Ngày Quốc Khánh 29-08


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 13h ngày 29 tháng 08

  Kết thúc : 12h30 ngày 15 tháng 09

  Auto chỉnh -> Nhặt đặc phẩm để nhặt vật phẩm sự kiện

  Áp dụng máy chủ 

  Kim Quang 

  Hành Sơn 

  Long Sơn

  Lưu ý : 

  1. Vui lòng đọc kĩ nội dung bài viết để tránh thiếu sót thông tin 

  2. Vật phẩm có hạn sử dụng, quý bằng hửu vui lòng sử dụng trước khi hết thời hạn. Sau bảo trì vật phẩm sẽ mất

  3. Đọc kĩ 2 lưu ý trên 

  NPC và các vật phẩm liên quan 

  NPC Đại Sứ Hoạt Động tại 200/200 Phượng tượng sẽ giúp các hạ đổi vật phẩm

  Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục sự kiện duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra

  Điểm sự kiện khi sử dụng vật phẩm sẽ không cộng dồn sang sự kiện sau 

  Xu khi đổi vật phẩm các hạ phải rút ra tại tiền trang phượng tường 200/200 phượng tường

  Các vật phẩm có trong sự kiện

  Vật phẩm Nguồn gốc
  Rương vật phẩm sự kiện

  Nhặt được khi luyện công ở bản đồ 90 

  Vật phẩm mở ra sẽ có hạn sử dụng 

  Trước 12h hạn sử dụng sẽ là 12h ngày sử dụng

  Sau 12h hạn sử dụng sẽ là 12h ngày hôm sau

  Chữ Chào

  Chữ Mừng

  Chữ Ngày

  Chữ Võ 

  Chữ Lâm

  Nhận được khi sử dụng Rương VPSK tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

  Chữ Quốc Khánh ' Xanh '

  Giới hạn sử dụng 1000 vật phẩm 

  Chữ Chào

  Chữ Mừng

  Chữ Ngày

  Chữ Võ 

  Chữ Lâm

  2 vạn ( Máy chủ Long Sơn ) 

  4 vạn ( Máy chủ Hành Sơn ) 

  10 vạn ( Máy chủ Kim Quang ) 

   

  Chữ Quốc Khánh ' Đỏ '  

  Giới hạn sử dụng 750 vật phẩm 

  Chữ Chào

  Chữ Mừng

  Chữ Ngày

  Chữ Võ 

  Chữ Lâm

  1000 lượng( Máy chủ Long Sơn ) 

  1 vạn ( Máy chủ Hành Sơn ) 

  3 vạn ( Máy chủ Kim Quang ) 

  5 Xu

  Phần thưởng khi sử dụng và đạt mốc tối đa

  - Phần thưởng khi sử dụng Chữ Quốc Khánh ' Đỏ '   và Chữ Quốc Khánh ' Xanh ' giống nhau

  Kinh nghiệm nhận được khi sử dụng Chữ Quốc Khánh ' Xanh ' : 

  Long Sơn : 800.000 điểm kinh nghiệm

  Hành Sơn : 1.300.000 điểm kinh nghiệm

  Kim Quang : 5.000.000 điểm kinh nghiệm

  Kinh nghiệm nhận được khi sử dụng  Chữ Quốc Khánh ' Đỏ ' 

  Long Sơn : 1.300.000 điểm kinh nghiệm

  Hành Sơn : 2.000.000 điểm kinh nghiệm

  Kim Quang : 10.000.000 điểm kinh nghiệm

  Riêng  Chữ Quốc Khánh ' Đỏ '   thì tỉ lệ ra các vật phẩm cao hơn và nhận được 1 điểm sự kiện 

  Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau : 

  Phúc Duyên Lộ

  Võ Lâm Mật Tịch

  Tẩy Tủy Kinh

  Kính Hoa Lộ

  Tinh Hồng Bảo Thạch 

  Lam Thủy Tinh

  Lục Thủy Tinh

  Tử Thủy Linh

  Mãnh ghép trang bị Định Quốc

  Mãnh ghép trang bị An Bang

  Mãnh ghép Bí Kiếp 120 các phái 

  Mãnh ghép Đại Thành Bí Kip - 15 

  Mãnh ghép Đại Thành Bí Kíp - 20 

  Kim Nguyên Bảo 

  Lệnh bài Hiệp Cốt

  Lệnh bài Nhu Tình

  Bảo rương Định Quốc 

  An Bang Lệnh

  Ngựa Phi Vân

  Mã Bài Ngựa 80 

  Thiên Hoàng Lệnh

  Mãnh ghép vũ khí cấp 2 

  Chìa khóa mở rương Hoàng Kim 1 ngày 

  Chìa khóa mở rương Hoàng Kim 3 ngày 

  Huyết Chiến Đơn

  Lộ Tinh Lực

  Định Quốc Thạch

  An Bang Thạch

  Máy Chủ Hành Sơn có thêm :

  Mãnh Trang bị Viêm Đế

  Ngọc Quả

  Vũ Khí Định Thời ( HSD 5/9/2021 ) 

  Máy Chủ Kim Quang có thêm :

  Mãnh Trang bị Viêm Đế

  Rương Đồ Phổ Viêm Đế

  Ngọc Quả

  Vũ Khí Định Thời ( HSD 5/9/2021 )

  An Bang Hoàng Kim Cấp 1 ( HSD 5/9/2021 ) 

  Đồ Phổ Hoàng Kim theo loại ( Nguyện liệu nâng cấp Trang bị cấp 2 ) 

  Mãnh Hoàng Kim theo loại ( Nguyện liệu nâng cấp Trang bị cấp 2 ) 

  Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm

  Vật phẩm Phần thưởng
  Chữ Quốc Khánh ' Xanh '  

  Long Sơn

  Trang bị An Bang - Vĩnh Viễn - Ngẫu Nhiên

  Hành Sơn

  Trang bị An Bang Hoàn Mỹ - Vĩnh Viễn - Ngẫu Nhiên

  Kim Quang

  Trang bị Định Quốc - Cực Phẩm - Vĩnh Viễn - Ngẫu Nhiên 

  Chữ Quốc Khánh ' Đỏ ' 

  Long Sơn

  Trang bị An Bang - Vĩnh Viễn - Ngẫu Nhiên

  Hành Sơn

  Lần 1 

  Trang bị An Bang Hoàn Mỹ - Vĩnh Viễn - Ngẫu Nhiên

  Lần 2 

  Trang bị Định Quốc Hoàn Mỹ - Vĩnh Viễn - Ngẫu Nhiên

  Kim Quang

  Lần 1 

  Trang bị Định Quốc - Cực Phẩm - Vĩnh Viễn - Ngẫu Nhiên

  Lần 2 

  Nhẫn Vô Danh ( Thường ) - Vĩnh Viễn

  Đổi điểm sự kiện thành trang bị 

  * Điểm Sự Kiện 

  - Có được khi sử dụng Chữ Quốc Khánh ' Đỏ ' / 1 điểm

  - Có thể rút ra được và giao dịch mua bán với người khác

  - Rút tại NPC Đại Sứ Hoạt Động, Yêu cầu tối thiểu 2 điểm 1 lần rút. 

  Đổi vật phẩm sẽ được cập nhật lúc 13h30 ngày hôm nay

   

  Ngoài ra 600 điểm các hạ có thể đổi ngẫu nhiên 400 - 1000 vạn lượng -> Chỉ áp dụng máy chủ Long Sơn  Võ Lâm Việt Kính Bút