Thông Báo - Cập Nhật Mới Ngày 29 Tháng 8 29-08


  Cập nhật sự kiện Tôn Vinh Ngày Quốc Khánh. Toàn bộ máy chủ 

  Kết thúc sự kiện đua top máy chủ Long Sơn

  Boss Thế Giới Long Sơn sẽ được mở vào ngày 2/9/2021

  Mở tất cả các hoạt động tại máy chủ Long Sơn sau khi kết thúc đua TOP 

     Võ Lâm Việt Kính Bút