Thông Báo - Hỗ Trợ Tân Thủ - Long Sơn 25-08


  NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại bản đồ Ba Lăng Huyện, tọa độ trung tâm -> 202/199 

  Lưu ý : Vòng sáng hỗ trợ phục hồi nội lực - sinh lực chỉ có tác dụng với PK Luyện công

  • Dưới cấp 69 không giới hạn số lần tẩy tủy 
  • Trên cấp 69, hỗ trợ tẩy tủy miễn phí 1 lần.

  Hỗ Trợ Tân Thủ ;

  5000 lượng

  Thổ địa phù ( HSD 1 tháng )

  Dược bao ( Giới hạn cáp sử dụng 100 )

  Vòng sáng hỗ trợ phnl - phsl ( giới hạn cấp 120 ) -. Chỉ có tác dụng với PK luyện công

  50 cấp độ 

  6 tiếng Tiên Thảo Lộ 

  Hỗ trợ cấp 20 : 2 Trang bị Kim Phong

  Hỗ trợ cấp 30 : 2 Trang bị Kim Phong

  Hỗ trợ cấp 40 : 2 Trang bị Kim Phong

  Hỗ trợ cấp 50 : 2 Trang bị kim Phong - Thần Hành Phù 7 Ngày - 10 Chiến Huyết Đơn ( Giải PK ) - Vũ Khí Tân Thủ

  Hỗ trợ cấp 60 : 1 Trang bị Kim Phong - Ngựa cấp 40

  Hỗ trợ cấp 80 : Bí kíp 90 Tùy chọn hệ - 1 Trang bị Kim Phong - Ngựa Túc sương

  Hỗ trợ cấp 100 : 5 Bình Kính Hoa Lộ

  Hỗ trợ cấp 110 : 1 Bộ Định Quốc - HSD 5 ngày 

  Hỗ trợ cấp 120 : 2000 điểm sinh lực ( Tác dụng trong vòng 10 tiếng ) - 5 Bình Tiên Thảo Lộ

  Hỗ trợ cấp 130 : Kĩ năng 120 

  Thông tin vũ khí tân thủ ( Hạn sử dụng 7 ngày )   Võ Lâm Việt Kính Bút