Thông Báo - Liên Thông Máy chủ Kim Quang - Thái Sơn 28-07


  Quý bằng hữu đang tham gia tại các máy chủ Võ Lâm Việt thân mến, 

  Với các ý kiến đóng góp người chơi tại máy chủ Kim Quang thì BQT cũng quyết định liên thông 2 máy chủ Kim Quang và Thái Sơn theo lịch trình và hỗ trợ như sau. 

  Quý bằng hữu vui lòng không đọc lướt để tránh hỏi lại vấn đề đã được thông báo. 

  Thời gian liên thông máy chủ : 

  Bắt đầu : 12h ngày 30 tháng 07 năm 2021

  Kết thúc : Dự kiến 12h30 ngày 30 tháng 07 năm 2021

  Máy chủ đích : Kim Quang 

  Mọi phần thưởng hoạt động - tính năng và phần thưởng hoạt động được tính theo và thay đổi như máy chủ Kim Quang hiện tại

  Mốc cấp sau khi liên thông là 169

  Máy chủ Thái Sơn không có hỗ trợ liên thông.

   Nhân vật được nhận hỗ trợ liên thông : 

  Người chơi tham gia tại máy chủ Kim Quang BẮT BUỘC phải đăng kí tại NPC Lễ Quan trước thời gian liên thông máy chủ.

  Chỉ những nhân vật tham gia game trước ngày 20 tháng 7 và Cấp độ trên 129 mới có thể đăng kí nhận hỗ trợ 

  BQT không hỗ trợ riêng trong bất kì trường hợp nào. 

   Phần thưởng hỗ trợ liên thông như sau : 

  • 2 Rương Hoàng Kim Môn Phái Ngẫu Nhiên 30 ngày ( Khóa ). Có thể đổi lại thành rương ngẫu nhiên sau khi sử dụng
  • 125 000 000 000 điểm kinh nghiệm cộng dồn
  • 75 000 điểm chân nguyên

  Nhận hỗ trợ liên thông tại NPC Lễ Quan 

  Thời gian có thể nhận 

  Bắt đầu  : 15h ngày 30 tháng 07 

  Kết thúc : 15h ngày 02 tháng 08

   Đối tượng được liên thông máy chủ 

  Người chơi tham gia tại máy chủ Kim Quang chỉ cần có đăng nhập game từ ngày 20 tháng 6 tới ngày hôm nay đều sẽ được liên thông 

  Riêng máy chủ Thái Sơn giữ hiện dữ liệu hiện tại 

  Đối với người chơi không còn tham gia nữa và sau này muốn liên thông sẽ được liên thông vào ngày 15 của tháng kế tiếp. Vui lòng liên hệ fanpage để đăng kí 

  Dữ liệu 3 máy chủ sẽ được lưu tối đa 3 tháng : Kể từ ngày liên thông máy chủ. Sau thời gian kể trên sẽ không còn nhân vật nào được liên thông.

   

  Cảm ơn quý bằng hữu đã tham gia Võ Lâm Việt trong suốt thời gian qua.

   

  Tính năng mới cập nhật vào ngày 15 tháng 08 

  Hỗ trợ tân thủ cấp 125 sau khi hoàn tất liên thông

  Cập thêm tính năng Trùng Mạch

  Cập nhật Boss Kim Quang tại bờ bên kia Phong Lăng Độ

  Đua TOP Tống Kim

  Sửa đổi tính năng chuyển phái : Nam không thể chuyển Nga Mi, Nữ không thể chuyển Thiếu Lâm

  Những nhân vật Nam đang thuộc môn phái Nga Mi, Nữ đang thuộc phái Thiếu Lâm vẫn giữ nguyên và được hỗ trợ miễn phí nếu muốn chuyển giới.

  Phần thưởng liên đấu của 2 máy chủ Kim Quang và Thái Sơn sẽ được phát vào 19h cùng ngày liên thông.

  Như đã thông báo chỉ có người chơi đạt yêu cầu 96 trận mới có thể nhận thưởng. Đối với người chơi không đạt yêu cầu sẽ không có thưởng.

     Võ Lâm Việt Kính Bút