Thông Báo - Những Điều Cần Lưu Ý Trước Giờ OPEN 04-06


  Quý bằng hửu thân mến, để khoảng thời gian khai mở máy chủ không bị gián đoạn thì BQT xin phép được thông báo một số điều lưu ý sau: 

  1. Nếu tạo nhân vật mới báo lỗi như hình ảnh dưới đây thì quý bằng hữu vui lòng tạo nhân vật khác.

  2. Trong thời gian có thể mua vũ khí hay vật phẩm tại bảo vật không ? -> Quý bằng hửu có thể nạp thẻ và mua bán bình thường, những vật phẩm liên quan tới kinh nghiệm như tiên thảo lộ, quả huy hoàng,... đều bị khóa sử dụng đến hết thời gian đua top.

  Link sự kiện đua top xem tại đây 

  3. Patch hiện tại đã là patch mới nhất. Quý bằng hữu không cần phải tại lại patch khi tham gia OPEN

  4. Thời gian tạo nhân vật trước là 19h, 19h30 máy chủ Thái Sơn chính thức OPEN 

  5. GIFTCODE Tân thủ các hạ có thể nhận tại đây : Liên kết

  6. Hỗ trợ tân thủ : 

  5000 lượng

  Thổ địa phù ( HSD 1 tháng )

  Dược bao ( Giới hạn cáp sử dụng 100 )

  Vòng sáng hỗ trợ phnl - phsl ( giới hạn cấp 120 ) -. Chỉ có tác dụng với PK luyện công

  10 cấp độ 

  6 tiếng Tiên Thảo Lộ 

  7. Trong thời gian đua TOP PK 9 sẽ bị cho vào đại lao, thời gian giải PK là 1 tiếng / 1 pk  Võ Lâm Việt Kính Bút