Thông Báo - Thông Tin Đăng Ký Nhanh 11-09


  Quý đại hiệp thân mến,

  Để giúp quá trình đăng ký tài khoản nhanh hơn thì BQT cũng đã thêm phần đăng ký nhanh tại danh mục quản lý tài khoản 

  Và sau khi đăng kí thông tin mặc định tài khoản của các hạ sẽ quy định theo thông tin dưới đây : 

  • Câu hỏi bí mật : Khái niệm đẹp của bạn là gì ?
  • Câu trả lời : volamviet
  • Số điện thoại : 123456789
  • Email : admin@volamviet.net

  Các hạ lưu ý trong trường hợp các hạ đăng ký nhanh nhưng không đổi thông tin thì xảy ra mất tài khoản hoặc bị người khác lấy được theo thông tin trên. BQT không chịu trách nhiệm

  Khuyến khích đăng kí đầy đủ thông tin hoặc đổi thông tin sau khi đăng kí nhanh để tài khoản được bảo mật hơn  Võ Lâm Việt Kính Bút