Bản Đồ Tân Thủ - Luyện Công 13-01


  Quý bằng hữu thân mến, 

  Để người chơi sau tham gia không bị thua cấp độ và kinh nghiệm so với người chơi trước quá nhiều, ngoài tính năng Cân Bằng Cấp Độ ( Click )  thì nay BQT cập nhật thêm hoạt động ( bản đồ luyện công mới ) dành cho quý tân thủ và bằng hữu hiện tại đang thua cấp đồ những người đi trước khá nhiều.

  Bản đồ Luyện Công - Tân thủ ( Lưỡng Thủy Động ) 

  Thời gian có thể luyện công tại bản đồ mỗi ngày : từ 5h sáng -> 10h sáng và từ 14h chiều -> 19h tối 

  Yêu cầu : Cấp độ phải nhỏ hơn 5 level so với người chơi hiện tại đang TOP 10 trên bảng xếp hạng được cập nhật vào 12h hằng ngày 

  ( Ví dụ TOP hiện tại là 130  thì cấp độ có thể di chuyển lên bản đồ phải nhỏ hơn 125 )

  Không giới hạn kinh nghiệm, thời gian lên.

  Không yêu cầu tiền vạn để di chuyển

  Không có tác dụng với Tiên Thảo Lộ hay X2 Kinh nghiệm của Máy Chủ 

  Mỗi con quái tiêu diệt sẽ nhận được 200.000 điểm kinh nghiệm / 1 con quái

  Tổ đội nhiều hơn 2 người sẽ nhận được thêm 30.0000 điểm kinh nghiệm * số người trong tổ đội / 1 con quái

  Tổ đội càng nhiều người thì càng nhiều kinh nghiệm

  Điểm kinh nghiệm cộng dồn 

  Khi vượt cấp, các hạ sẽ được đưa về Ba Lăng Huyện

  NPC Hỗ Trợ Tân Thủ sẽ giúp các hạ di chuyển lên bản đồ   Võ Lâm Việt Kính Bút