Trùng Luyện Vũ Khí - Trang Bị 16-03


   Nội dung

  Trùng luyện trang bị - vũ khí sẽ giúp quý bằng hữu tẩy lại dòng thuộc tính của món trang bị hoặc vũ khí. Có thể thuộc tính sẽ cao hơn hoặc có thể thấp hơn trước khi trùng luyện. 

  Công thức và NPC 

  - Yêu cầu :

  1 Đá Tinh Thạch Cấp 1 -> Mua tại Hàng Rong ở NPC Phượng tường

  20 vạn lượng

  1 Vũ khí hoặc trang bị cần trùng luyện 

  Lưu ý : Chỉ có trang bị vòng vàng mới có thể sử dụng tính năng này

  - NPC Thợ rèn Phượng tường hoặc Ba Lăng Huyện

  Tỉ lệ thành công 90%

  Thất bại các hạ sẽ mất Tinh thạch [ cấp 1 ] và 20 vạn  Võ Lâm Việt Kính Bút